Gå till innehållet

Dokument

Stenskär 1:1, del av 16 januari 2019

Detaljplanen antogs i Bygg- och miljönämnden 30 januari 2019 och är överklagad. Inväntar mark- och miljödomstolens utlåtande.

Förskolan Rubinen, Gimo 13 november 2018

Beslut om antagande togs i bygg- och miljönämnden den 21 november 2018 och detaljplanen vann laga kraft den 14 december 2018.

Gammelbyn 1:70, "Kristinelund" 6 juli 2018

Ändring av detaljplan för Gammelbyn 1:70 "Kristinelund" antogs 22 november 2017 och vann laga kraft 24 maj 2018