Gå till innehållet

Vattenavstängning - ED, Östhammar kommun. Starttid: 2023-12-01  kl 16:00 - Sluttid: 2023-12-01 23:00:00. Läs mer här: Gästrikevatten - Driftstörning

Dokument

Sunnanö Camping 4 maj 2022

Detaljplan för Öregrund 5:7 och 1:2, Sunnanö Camping. Samråd pågick 20 september till och med 20 oktober 2023.

Gimo 8:104 Rastplats Gimo 4 maj 2022

Samråd pågar från 2023-11-24 till 2023-12-15.

Syftet med planen är att ändra markanvändningen från jordbruksmark till rastplats. Det innebär att dagens användning av marken blir planenlig och med det enklare att förvalta och utveckla.

Harvik 4:43 m.fl. 4 maj 2022

Planområdet är beläget i Österbybruk och omfattar ca 7,5 ha mark. Syftet med planen är att planlägga området så att de byggnader som står där idag blir planenliga samt att ta ett större grepp om området och utreda utvecklingsmöjligheter.

Östhammar 29:6-8, "Sjöblick" 4 juli 2017

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ersättandet av befintliga småhus med flerbostadsbebyggelse med upp till fyra våningar, som totalt inrymmer 40-50 lägenheter.

Björnhålsskogen II, Alunda 26 november 2015

Detaljplan för Björnhålsskogen II i Alunda. Granskning pågick mellan 12 januari till 12 februari 2022. Samrådsperioden var 30 november 2015 - 5 januari 2016.

Hargshamn 3:8 med flera 23 juli 2021

Antagen i Bygg- och miljönämnden 10 november 2021. Laga kraft 8 december 2021.

Öregrund 4:121 m.fl. 25 maj 2021

Antagen i kommunfullmäktige 9 november 2021. Planen vann laga kraft 1 december 2021.

Skäfthammar 7:34 26 augusti 2020

Antagen i Bygg och miljönämnden 14 april 2021. Vann laga kraft 10 maj 2021.