Gå till innehållet

Dokument

Marma 1:67, Prästgårdshöjden (Alunda) 16 augusti 2018

Antagandehandlingar tas fram

Björnhålsskogen, Alunda 26 november 2015

Granskningshandlingar tas fram

Östhammar 29:6-8, "Sjöblick" 4 juli 2017

Granskningshandlingar tas fram

Sandika Norra 18 februari 2016

Antagandehandlingar tas fram

Gammelbyn 1:70, "Kristinelund" 6 juli 2018

Ändring av detaljplan för Gammelbyn 1:70 "Kristinelund" antogs 22 november 2017 och vann laga kraft 24 maj 2018

Frösåkersskolan, del av Gammelbyn 1:70 9 maj 2018

Detaljplan för Frösåkersskolan, del av fastigheten Gammelbyn 1:70, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 28 mars 2018 och vunnit laga kraft den 20 april 2018.

Frösåkersskolan, del av Gammelbyn 1:70 3 januari 2018

Förslag till ny detaljplan för Frösåkersskolan, del av Gammelbyn 1:70, är på granskning 4 -18 januari 2018.

Hamntorget västra 16 oktober 2017

Detaljplan för Hamntorget västra, del av Öregrund 8:1, antogs 22 februari 2017 och vann laga kraft 9 oktober 2017.

Frösåkersskolan, del av fastigheten Gammelbyn 1:70 4 juli 2017

Förslag till ny detaljplan för Frösåkersskolan, del av Gammelbyn 1:70, är på samråd 5 juli-9 augusti 2017.

Gimo brandstation 19 april 2017

Detaljplanen för Gimo brandstation, del av Gimo 8:89, antogs 22 mars 2017 och vann laga kraft 18 april 2017.