Gå till innehållet

Björnhålsskogen II, Alunda

Detaljplan för Björnhålsskogen II i Alunda. Granskning pågick mellan 12 januari till 12 februari 2022. Samrådsperioden var 30 november 2015 - 5 januari 2016.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av cirka 80 bostäder med möjlighet till ett varierat utförande (friliggande hus, parhus, kedjehus och/eller radhus).

Planområdet ligger i Alunda som är den ort i Östhammars kommun som ligger närmast Uppsala och även Arlanda. Det finns en efterfrågan på bostäder i denna del av kommunen och kommunen förväntar sig att efterfrågan ska öka då pendlingsförhållanden är goda till större arbetsmarknader.

 

Handlingar

Organisation
Samhällsbyggnadskontoret
Publicerad
26 november 2015
Senast uppdaterad
16 februari 2024
Typ
Planarbete