Gå till innehållet

Dokument

Betelbergen 4 augusti 2016

Detaljplan för Betelbergen gällande fastigheterna Öregrund 35:1 m fl, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 30 september 2008 och vunnit laga kraft den 31 oktober 2008.

Bilstagärdet 21 december 2015

Detaljplan för parkeringsplatser vid Bilstagärdet gällande del av fastigheterna Gammelbyn 1:70 och Östhammar 7:14, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 10 juni 2014 och vunnit laga kraft den 11 juli 2014.

Björnhålsskogen II, Alunda 26 november 2015

Detaljplan för Björnhålsskogen II i Alunda. Granskning pågick mellan 12 januari till 12 februari 2022. Samrådsperioden var 30 november 2015 - 5 januari 2016.

Bockskäret 3 augusti 2016

Detaljplan för bostäder, Bockskäret gällande fastigheterna Bolka 4:10 m fl, antogs den 15 februari 2011 och vann laga kraft den 4 april 2011.

Bostadsbebyggelse i Norrskedika 4 augusti 2016

Detaljplan för bostadsbebyggelse i Norrskedika, gällande del av fastigheten Norrskedika 2:82, antogs 9 november 2010 och vann laga kraft 13 december 2010.

Bostäder inom Albertina NO 3 augusti 2016

Detaljplan för bostäder inom Albertina NO, gällande fastigheterna Marma 1:68 och 1:69, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 20 mars 2013 och vunnit laga kraft den 22 april 2013.

Bostäder inom Viktors hage 27 mars 2017

Detaljplanen för bostäder inom Viktors hage i Hargshamn (fastigheten Braxenbol 1:110) antogs 8 december 2009 och vann laga kraft 11 januari 2010.

Centrumvägen, Marma 3:14 23 november 2018

Detaljplan för fastigheten Marma 3:14, Centrumvägen i Alunda antogs den 10 november 2020.

Dannemora västra gruvområde 3 mars 2017

Detaljplan för Dannemora västra gruvområde, Harvik 4:28 samt Films-Österby 3:5, antogs 29 april 2008 och vann laga kraft 2 juni 2008.