Gå till innehållet

Detaljplaner och planarbete

Hargshamn 3:8 med flera 23 juli 2021

Antagen i Bygg- och miljönämnden 10 november 2021. Laga kraft 8 december 2021.

Öregrund 4:121 m.fl. 25 maj 2021

Antagen i kommunfullmäktige 9 november 2021. Planen vann laga kraft 1 december 2021.

Skäfthammar 7:34 26 augusti 2020

Antagen i Bygg och miljönämnden 14 april 2021. Vann laga kraft 10 maj 2021.

Centrumvägen, Marma 3:14 23 november 2018

Detaljplan för fastigheten Marma 3:14, Centrumvägen i Alunda antogs den 10 november 2020.

Sandika Norra 18 februari 2016

Nästa steg i detaljplanen är att antagandehandlingar ska tas fram. Det är idag oklart när arbetet med antagandehandlingarna kommer påbörjas. Detta p.g.a. den kapacitetsbrist som finns gällande vatten-och avlopp i området.

Marma 1:67, Prästgårdshöjden (Alunda) 16 augusti 2018

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 19 november 2019, men överklagades till mark och miljödomstolen. Överklagandet avslogs och planen vann laga kraft 22 april 2020.

Kategori

Organisation