Gå till innehållet

Nyheter

Rityta 1

Ännu ett tittskåp inrett på lekplatsen vid Klockstapeln 29 september 2023

Nu har ytterligare ett tittskåp inretts på lekplatsen vid Klockstapeln i Öregrund. Förskolan Sjöstjärnorna har haft ett tittskåp sedan i juni, som de inreder regelbundet med olika teman. Nu har vi fått ännu ett tittskåp inrett, denna gång av förskolan Skutan. Läs mer

Ny organisation för plan- och byggenheten 28 september 2023

Plan- och byggenheten har genomfört en mindre omorganisation. Enhetens arbete leds av Merike Dahlberg som, från och med den 1 september, är plan- och byggchef i Östhammars kommun. Läs mer

Skaffa egen dricksvattenberedskap! 28 september 2023

Vi är nu mitt inne i beredskapsveckan och undrar om du har hört att kommunfullmäktige nyligen antagit en nödvattenplan för Östhammars kommun? Läs mer

Nu är det äntligen dags 27 september 2023

På lördag den 30 september är det dags för våra lokalproducenter att hålla öppet en heldag. Under lördagen kommer du kunna ta dig runt till våra lokalproducenter och övriga aktörer för att ta del av deras verksamheter. Läs mer

Kom och lämna synpunkter om ett tryggare Österbybruk! 26 september 2023

Onsdagen den 27 september genomförs en medborgardialog på torget i Österbybruk. Det är ett tillfälle för dig som bor på orten att lyfta frågor samt lämna förslag på hur vi gemensamt kan öka trivsel och trygghet på orten. Läs mer

Öva är årets tema på beredskapsveckan! 25 september 2023

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram utmaningen "sju dagar" som bygger på ett påhittat scenario. Utan förberedelser får du öva på att hantera ett långvarigt strömavbrott.<br /> Läs mer

Bryggan - ett stöd som uppskattas av alla 25 september 2023

Bryggan är en arbetsförberedande insats. Hit kommer människor som behöver hjälp att bryta socialt utanförskap och kunna närma sig arbetsmarknaden. Arbetet som utförs är framgångsrikt och nu har projektet förlängts i ytterligare två år. Nytt är ett utökat samarbete med Region Uppsala kring hälsofrämjande aktiviteter, som har stor betydelse för deltagarna. Läs mer

Presskontakt

Om du söker en specifik person är det enklast att ta kontakt med Östhammar Direkt. För mer allmänna frågor kontakta Kommunikation.

En lista på alla förtroendevalda med bilder hittar du här.