Gå till innehållet

Dokument

Beställning utstakning 23 december 2019

Anmälan av förbränningstoalett, förmultningstoalett och latrinkompost 19 december 2019

Bifoga produktblad/skötselanvisning från tillverkaren och situationsplan över fastigheten som visar placering av latrinkompost samt närliggande vattentäkter och vattendrag.

Anmälan om fettavskiljare 18 december 2019