Gå till innehållet

Dokument

Östhammar 29:6-8, "Sjöblick" 4 juli 2017

Granskningshandlingar tas fram

Sandika Norra 18 februari 2016

Antagandehandlingar tas fram

Gammelbyn 1:70, "Kristinelund" 6 juli 2018

Ändring av detaljplan för Gammelbyn 1:70 "Kristinelund" antogs 22 november 2017 och vann laga kraft 24 maj 2018

Informationsblad om värmepump 1 september 2015

Informationsblad om installation, anmälan och avgift för värmepump

Frösåkersskolan, del av Gammelbyn 1:70 3 januari 2018

Förslag till ny detaljplan för Frösåkersskolan, del av Gammelbyn 1:70, är på granskning 4 -18 januari 2018.

Hamntorget västra 16 oktober 2017

Detaljplan för Hamntorget västra, del av Öregrund 8:1, antogs 22 februari 2017 och vann laga kraft 9 oktober 2017.

Frösåkersskolan, del av fastigheten Gammelbyn 1:70 4 juli 2017

Förslag till ny detaljplan för Frösåkersskolan, del av Gammelbyn 1:70, är på samråd 5 juli-9 augusti 2017.

Kungörelse Bolka 9:1 12 maj 2017

Anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet för mellanlagring och hygienisering av slam från slutna tankar på fastighet Bolka 9:1, Östhammars kommun.

Gimo brandstation 19 april 2017

Detaljplanen för Gimo brandstation, del av Gimo 8:89, antogs 22 mars 2017 och vann laga kraft 18 april 2017.

Ansökan om behörighet för utstakning/lägeskontroll 13 april 2017

Om behörighet för utstakning/lägeskontroll av hushörn, avseende specifikt projekt