Gå till innehållet

Hargshamn 3:8 med flera

Granskning av detaljplan för industriområde i Hargshamn, fastigheterna Hargshamn 3:8 med flera.

Syftet med denna plan är att anvisa expansionsområden för befintlig industriverksamhet. Det betyder att mark för industriändamål utvidgas mot söder, norr och öster, jämfört med den hittills gällande detaljplanen. Tillåtna byggnadshöjder m.m. har också förändrats jämfört med den hittills gällande detaljplanen.

Planområdet ligger i norra delen av tätorten Hargshamn. Dess areal är ca 5,3 ha. Området är av-gränsat så att det omfattar industrimark och vägmark och det inrymmer fastigheterna Hargshamn 3:3, 3:4, 3:8 samt del av fastigheterna Hargshamn 2:1 och 3:7.

Organisation
Sektor samhälle
Publicerad
26 mars 2021
Senast uppdaterad
26 mars 2021
Typ
Detaljplaner och planarbete