Gå till innehållet

Hargshamn 3:8 med flera

Antagen i Bygg- och miljönämnden 10 november 2021. Laga kraft 8 december 2021.

Syftet med denna plan är att anvisa expansionsområden för befintlig industriverksamhet. Det betyder att mark för industriändamål utvidgas mot söder, norr och öster, jämfört med den hittills gällande detaljplanen. Tillåtna byggnadshöjder m.m. har också förändrats jämfört med den hittills gällande detaljplanen.

Planområdet ligger i norra delen av tätorten Hargshamn. Dess areal är ca 5,3 ha. Området är avgränsat så att det omfattar industrimark och vägmark och det inrymmer fastigheterna Hargshamn 3:3, 3:4, 3:8 samt del av fastigheterna Hargshamn 2:1 och 3:7.

Organisation
Samhällsbyggnadskontoret
Publicerad
23 juli 2021
Senast uppdaterad
19 oktober 2021
Typ
Detaljplaner och planarbete