Gå till innehållet

Östhammar 29:6-8, "Sjöblick"

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ersättandet av befintliga småhus med flerbostadsbebyggelse med upp till fyra våningar, som totalt inrymmer 40-50 lägenheter.

Nästa steg i planarbetet är att ha en granskning där allmänheten kan lämna synpunkter. Det är dock ännu ej planerat när granskningen kan äga rum, eftersom vattenförsörjningen behöver utredas först.

Samråd om planförslaget pågick under augusti till oktober 2017.

Handlingar

Organisation
Samhällsbyggnadskontoret
Publicerad
4 juli 2017
Senast uppdaterad
1 april 2022
Typ
Detaljplaner och planarbete