Gå till innehållet

Östhammar 29:6-8, "Sjöblick"

Granskningshandlingar tas fram

Förslag till detaljplan för fastigheterna Östhammar 29:6-8, "Sjöblick".

Samrådstiden pågick till 4 oktober 2017.

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ersättandet av befintliga småhus med flerbostadsbebyggelse med upp till fyra våningar, som totalt inrymmer 40-50 lägenheter.

Planområdet ligger inom kvarteret Stångören som ligger i förlängningen av Norra tullportsgatan, direkt öster om centrum i Östhammar.

Två samrådsmöten ägde rum 9 augusti respektive 21 september kl. 18:00-20:00 i kafeterian i kommunhuset.

Handlingar

Organisation
Sektor samhälle
Publicerad
4 juli 2017
Senast uppdaterad
9 juli 2018
Typ
Detaljplaner och planarbete