Gå till innehållet

Dokument

Kommunfakta per ort SCB 2017 14 juni 2017

Fakta om kommunen uppdelat på orter

Kommunfakta Statistiska centralbyrån, SCB 2017 14 juni 2017

Kommunfakta Statistiska centralbyrån, SCB.
SCB:s Kommunfakta ger övergripande information om Östhammars kommun och dess invånare.

Patientsäkerhetsberättelse 2015 14 september 2016

Varje vårdgivare är skyldig att upprätta en patientsäkerhetsberättelse årligen enligt lag.

Årsredovisning 2015 12 maj 2016

Årsredovisning 2014 16 september 2015

Årsredovisning 2012 1 september 2015

Årsredovisning 2013 1 september 2015

Östhammars kommun i siffror 2015 17 augusti 2015

En sammanställning av statistik om Östhammars kommun gjord av Karl Hammarström för Tillväxtkontoret.