Gå till innehållet

Dokument

Avgifter inom vård och omsorg 10 oktober 2018

Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen 2020

Avgift för fritidsklubb 9 oktober 2019

Taxa för brandskyddskontroll och sotning 4 juli 2019

Räddningsnämndens beslut, taxetabeller för LSO-LBE samt brandskyddskontroll/sotning för Östhammars kommun.

Plan- och bygglovstaxa 28 september 2015

Denna taxa gäller för Bygg- och miljönämndens verksamhet.