Gå till innehållet

Dokument

Avgifter inom vård och omsorg 10 oktober 2018

Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen 2019

Plan- och bygglovstaxa 28 september 2015

Denna taxa gäller för Bygg- och miljönämndens verksamhet.

Taxa för prövning inom miljöbalken 1 september 2015

Beslut om taxa för prövning av ärende som gäller miljöbalken.

VA-taxa 2019 28 september 2015

http://www.gastrikevatten.se/Content/117330/VA-taxa-2019-O-hammar.pdf

Renhållningstaxa 28 september 2015

Taxa inom den gemensamma räddningsnämndens område 19 november 2015

Taxor enligt lagen om skydd mot olyckor