Gå till innehållet

Dokument

Taxa för prövning inom miljöbalken 1 september 2015

Beslut om taxa för prövning av ärende som gäller miljöbalken. Dokumentet Avvikande avgifter inom Miljöavdelningen gäller avvikande tillsynsavgifter 2020.

Renhållningstaxa och föreskrifter 28 september 2015

Här hittar du länkar till Östhammars kommuns renhållningstaxa samt föreskrifter gällande från 2020-01-01.

Avgifter inom vård och omsorg 10 oktober 2018

Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen 2020

Avgift för fritidsklubb 9 oktober 2019

Taxa för brandskyddskontroll och sotning 4 juli 2019

Räddningsnämndens beslut, taxetabeller för LSO-LBE samt brandskyddskontroll/sotning för Östhammars kommun.