Gå till innehållet

Dokument

Reglemente för Kommunala pensionärsrådet & Kommunala rådet för funktionsnedsatta 2 mars 2017

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna, pensionärsföreningarna och kommunens styrelse och nämnder.

Reglemente för kommunrevision 28 september 2015

Reglemente för socialnämnden 28 september 2015