Gå till innehållet

Dokument

Reglemente för styrelse och nämnder 25 februari 2020

Reglemente för styrelser och nämnder:
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Valnämnden

Reglemente för Kommunala pensionärsrådet & Kommunala rådet för funktionsnedsatta 2 mars 2017

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna, pensionärsföreningarna och kommunens styrelse och nämnder.

Reglemente för kommunrevision 28 september 2015