Gå till innehållet

Styrdokument

Här hittar du alla gällande politiskt antagna styrdokument i Östhammars kommun. Styrdokumenten reglerar huvudsakligen hur kommunen arbetar internt, för beslut som påverkar hur du som kommuninvånare kan/får/ska agera – se kommunal författningssamling. 

4. Riktlinjer

Riktlinjer är ett dokument som innehåller en anvisning eller rekommendation för hur till exempel en policy ska uppnås. Riktlinjer avser främst frågor rörande ren verkställighet. Riktlinjer kan betraktas som en slags handbok som ska ange ramarna för vårt handlingsutrymme i en viss fråga och vänder sig främst till den egna organisationen. Beslutas oftast av kommunstyrelse eller nämnd.

Fler riktlinjer (sorterat i bokstavsordning) hittar du nedan:

Riktlinje Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom ÖK 21 juni 2021

Reviderad riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Östhammars kommun. Antogs på fullmäktiges sammanträde den 15 juni 2021, §99 (Dnr KS-2021-175)

Riktlinjer, regler och råd för allmänna handlingar 14 november 2017

Riktlinjer, regler och råd för allmänna handlingar samt att lämna ut en handling och att vägra

Riktlinjer barnomsorg 14 februari 2020

Riktlinjer och köregler för förskola, fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg. Inskrivningsriktlinjer.

Riktlinjer för exploateringsavtal 26 juni 2020

Exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen.

Riktlinjer för markanvisning 6 juli 2020

Från den första januari 2015 ska varje kommun enligt lag anta riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Kommunen har antagna riktlinjer från 2015-06-09, dessa har konstaterats vara i behov av revidering. I nedanstående dokument presenteras ett reviderat förslag till riktlinjer för markanvisningsavtal.

Riktlinjer och policy för hur anställda och förtroendevalda reser 16 april 2018

Riktlinjer och policy för hur anställda och förtroendevalda inom Östhammars kommun reser.

Riktlinjer för upphandling i Östhammars kommun inklusive direktupphandling 15 september 2021

Antagen av Kommunstyrelsen 2021-09-14. Ersätter tidigare version KS 2021-04-13 § 95 och Riktlinjer KS-2017-7.

Relaterade länkar