Gå till innehållet

Dokument

Sandika Norra 18 februari 2016

Nästa steg i detaljplanen är att antagandehandlingar ska tas fram. Det är idag oklart när arbetet med antagandehandlingarna kommer påbörjas. Detta p.g.a. den kapacitetsbrist som finns gällande vatten-och avlopp i området.

Marma 1:67, Prästgårdshöjden (Alunda) 16 augusti 2018

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 19 november 2019, men överklagades till mark och miljödomstolen. Överklagandet avslogs och planen vann laga kraft 22 april 2020.

Gammelbyn 1:62, del av (Östhammar) 9 april 2019

Beslut om antagande togs i kommunfullmäktige den 19 februari 2019 och detaljplanen vann laga kraft 15 mars 2019.

Stenskär 1:1, del av 16 januari 2019

Detaljplanen antogs i Bygg- och miljönämnden 30 januari 2019 och är överklagad. Inväntar mark- och miljödomstolens utlåtande.

Öregrunds hamn, del av fastigheterna Öregrund 1:2 m.fl. 2 januari 2019

Detaljplanen för Öregrund 1:2 m.fl., Öregrunds hamn antogs 27 november 2018 och vann laga kraft 21 december 2018.

Förskolan Rubinen, Gimo 13 november 2018

Beslut om antagande togs i bygg- och miljönämnden den 21 november 2018 och detaljplanen vann laga kraft den 14 december 2018.

Björnhålsskogen, Alunda 26 november 2015

Granskningshandlingar tas fram

Östhammar 29:6-8, "Sjöblick" 4 juli 2017

Granskningshandlingar tas fram

Gammelbyn 1:70, "Kristinelund" 6 juli 2018

Ändring av detaljplan för Gammelbyn 1:70 "Kristinelund" antogs 22 november 2017 och vann laga kraft 24 maj 2018

Frösåkersskolan, del av Gammelbyn 1:70 3 januari 2018

Förslag till ny detaljplan för Frösåkersskolan, del av Gammelbyn 1:70, är på granskning 4 -18 januari 2018.