Gå till innehållet

Rapporter

Granskning av kommunens hantering av Covid-19 krisen 14 december 2021

KPMG har av de förtroendevalda revisorerna i Östhammars kommun fått i uppdrag att granska kommunstyrelsens/krisledningsnämndens hantering av konsekvenserna av virusutbrottet Covid-19. Granskningen ingår i revisionsplanen för år 2021.

Granskning av kommunens IT-säkerhet 30 oktober 2019

KPMG har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens arbete med IT-säkerhet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.

Granskning av köpta konsulttjänster 8 maj 2018

KPMG har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att granska omfattningen av köpta konsulttjänster samt den interna kontrollen i samband med att konsultkostnader uppstår. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018

Granskning av löneprocessen 6 april 2020

KPMG har av Östhammars kommun fått i uppdrag att granska kommunens löneprocess. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.